К

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ на
Министерството на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Г, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Калин Янев Мутавчиев,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Калинка Димитрова Тонева,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Камелия Желева Шарабова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Камелия Костадинова Колева,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Камен Бориславов Йорданов,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Катерина Василева Парашкевова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Катя Йорданова Станоева,
главен специалист
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Катя Стефанова Ненкова-
Иванова, финансов контрольор
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Катя Стефчова Цветанова,
главен експерт
встъпителна
Константин Димитров Димитров,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Константин Кирилов Бояджиев,
младши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Коста Крумов Костов,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Красимира Николаева Карчева,
началник отдел
встъпителна 2022 г.
Красимира Тодорова Тодорова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Кристина Лъчезарова Николова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Кръстьо Рангелов Дамянов,
главен специалист
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop