Ж-З

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК на
Министерството на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Г, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Жаклин Жорова Георгиева,
младши експерт
встъпителна
Жасмина Цветанова Александрова-
Стойкова, главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Жулиян Николов Гочев,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Зайнеп Рифад Ходжа,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Зара Добрева,
ръководител на Инспекторат
встъпителна
Заря Гавраилова Татеосян,
специалист
встъпителна
Здравка Михайлова Младенова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Златка Димитрова Иванова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Златко Божидаров Георгиев,
главен специалист
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Зорница Димитрова Хаджидимитрова-
Георгиева, главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Зорница Миткова Тодорова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Зоя Христова Борисова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop