В-Вен

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК на
Министерството на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Г, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Валентина Димитрова Благова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Валери Валентинов Роев,
главен експерт
встъпителна 2022 г.
Ваня Балчева Иванова,
главен експерт
встъпителна
по т.4
2021 г. 2022 г.
Ваня Веселова Найденова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ваня Георгиева Стоянова-
Трайкова, държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ваня Димитрова Карабашева,
младши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ваня Тинкова Тивидошева,
директор на дирекция
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Велимир Асенов Бенов,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Велина Ивова Янчева-
Крушкина, главен експерт
встъпителна 2022 г.
Венка Цветкова Вучкова,
експерт, програми и проекти
встъпителна
Венцеслава Атанасова Григорова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Венцислав Маринов Маринов,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Венцислав Николов Христов,
главен специалист
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop