Вер-В

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ на
Министерството на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Б, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Вера Стоянова Гигова,
главен инспектор
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Весела Трайкова Караянева,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Веселка Стоянова Василева,
главен специалист
встъпителна 2022 г.
Веселка Стоянова Василева,
главен специалист
встъпителна 2021 г.
Веселин Георгиев Атанасов,
началник отдел ПОО
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Веселин Георгиев Василев,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Веселина Димитрова Ганева,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Веселина Николова Паунова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Веселина Русева Павлитова,
експерт Програми и проекти – координатор
към РУО-Хасково, проект „Успех за теб“
встъпителна
Весислава Орлинова Панджерова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Виктория Петрова Кирилова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Вилма Николова Георгиева,
държавен експерт
встъпителна В2021 г. 2022 г.
Виолета Бориславова Коритарова-
Касабова, директор ДСОП
встъпителна
Виолета Георгиева Иванова-
Грънчарова, младши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Виолета Людмилова Войнова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Владима Стоянова Попова-
Натова, главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Владимир Антонов Врачев,
младши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Владимир Валериев Станчев,
главен вътрешен одитор
встъпителна
Владимир Георгиев Манолов,
държавен експерт
встъпителна В2021 г. 2022 г.

GoTop