Архив „Учители“

Учители

Центърът за развитие на човешките ресурси отправя покана за набиране на външни оценители на проектни предложения по Програма „Еразъм+” за периода 2018-2020 година

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване – 04 януари 2018 г.

КОНКУРС за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2017/2018 година, както следва:

  1. Преподавател по български език и литература в Български теоретичен лицей „Христо Ботев“, гр. Букурещ, Румъния;
  2. Преподавател по български народни танци в Средно общообразователно училище I-III степен, с. Евгеновка, Тарутински район, Одеска област, Украйна.

В срок до 27 ноември 2017 г. включително кандидатите трябва да представят документите в деловодството на Министерството на образованието и науката

Повече информация

За преподавател по български език и литература в Български теоретичен лицей „Христо Ботев“, гр. Букурещ, Румъния е класирана Надежда Степановна Кула.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЛОГО НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

Повече информация

Срок за подаване на предложения: до 2 ноември 2017 г.

ПОКАНА за подбор на учители по професионална подготовка в област на образование „Техника” и „Информатика” и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка природни науки за участие в Националната учителска програма в ЦЕРН – Женева в периода 14 – 22 октомври 2017 г.

Краен срок – 08.09.2017 г. включително.

КОНКУРС за преподаватели по български народни танци сред българските общности зад граница за учебната 2017/2018 година

В срок до 14 септември 2017 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката.

КОНКУРС за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2017/2018 година

В срок до 8 август 2017 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и наука или могат да ги изпратят по пощата не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).

Министерството на образованието и науката обявява свободни места за учебната 2017/2018 година за учители по история и цивилизации, по биология и химия, по математика и по изобразително изкуство в Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия

Документите се подават в Министерството на образованието и науката в срок до 4 август вкл. /10 работни дни от публикуването на обявата/.

Международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание и развитие на децата и учениците“ в българските държавни и неделни училища в чужбина

Срокът е 15 май 2017 г. като участниците изпращат своите конкурсни работи на адрес: [email protected]

Министерството на образованието и науката обявява свободно място за учебната 2016/2017 година за длъжността „учител“, както следва:

Документите се подават в Министерството на образованието и науката (адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“) до 16.02.2017 г. включително.

Стипендии за обучение в Германия на Германската служба за академичен обмен (DAAD)

Повече информация

Министерството на образованието и науката обявява свободни места за учебната 2016/2017 година за длъжността „учител“ в държавно училище в чужбина, както следва:

Документите се подават в Министерството на образованието и науката (адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Канцелария и административно обслужване“) от 02.09.2016 г. до 16.09.2016 г. вкл.

Национална учителска програма, предназначена за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка, която ще се проведе в ЦЕРН – Женева през периода от 02.10 до 10.10.2016 г. на български език

Краен срок за подаване на заявления: 19.08.2016 г. включително

Национална учителска програма, предназначена за учители по природни науки, която ще се проведе в ЦЕРН – Женева в периода от 23.07 до 31.07.2016 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с Конвенцията за определяне на Статута на Европейските училища и необходимостта от номиниране на български учител в Eвропейските училища Министерството на образованието и наука обявява свободни мяста за длъжностите:

Документите се подават в Министерството на образованието и науката (гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А) в 15-дневен срок от датата на публикуване на обявата – 26 май 2016 г., до 10 юни 2016 г. включително.

Девета научно-практическа конференцията „Водим бъдещето за ръка“, 11 – 13 май 2016 г., Пазарджик

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с Конвенцията за определяне на Статута на Европейските училища и необходимостта от номиниране на български учител в Eвропейските училища Министерството на образованието и наука обявява свободни мяста за длъжностите:

Документите се подават в Министерството на образованието и науката (гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А) в 15-дневен срок от датата на публикуване на обявата – 24 март 2016 г.

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати съгласно Споразумението за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република. Стипендиите са предоставени за обучение на български студенти и докторанти, и за едногодишни специализации в китайски държавни висши училища от учебната 2016-2017 година

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков“ № 2А до 7 март 2016 г.

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати от Правителството на Китайската народна република на основание Дванайсетте китайски мерки за задълбочаване на сътрудничеството със страните от Централна и Източна Европа. Стипендиите са предоставени за обучение на български студенти и докторанти, и за едногодишни специализации в китайски държавни висши училища от учебната 2016-2017 година

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков“ № 2А до 7 март 2016 г.

Стартира ODYSSEUS II – забавно-образователен конкурс с акцент върху космическите науки

Повече информация

Срокът за заявяване на участие за ученици от гимназиите, средните училища и студентите е 15 януари 2016 г., а за ученици от основните училища е до 31 март 2016 г.

Министерство на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2016-2017 година

II. Преподаватели, изследователи, докторанти

Срокове за кандидатстване съгласно конкурса

Конкурси в изпълнение на дейност 1. „Ранно оценяване и превенция на обучителните затруднения при деца от предучилищна възраст“ по проект BG05PO001-4.1.07 „Включващо обучение“

Кандидатите могат да подават заявления за участие в срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на публикуване на обявата – 5 август 2015 г.

„GLOBAL TEACHER PRIZE!“ – Световна награда за учители

Световната награда за учители (Global Teacher Prize) е Нобеловият еквивалент за постижения в учителската професия за учители от държавни и частни училища. Учредена е през м. март 2014 г. от Фондация „Варки“, чийто почетен председател е г-н Бил Клинтън. Инициативата е под надслов „Да върнем престижа и уважението към учителите“.

Конкурсът е индивидуален. Номинациите и кандидатстването за 2015 г. са отворени до 10.10.2015 г.

За информация: www.globalteacherprize.org; www.facebook.com/groups/ – Световна награда за учители

Конкурс за длъжността „начален учител” за учебната 2015/2016 година в Българското средно общообразователно училище „Христо Ботев” – гр. Братислава, Република Словакия

Повече информация

Заповед за изменение броя на свободните мeста за длъжността „начален учител” за учебната 2015/2016 година в Българското средно общообразователно училище „Христо Ботев” – гр. Братислава, Република Словакия

Краен срок за подаване на документите: 23 юли 2015 г. включително.

Проведен е конкурс за преподавател по история на българския народ в Болградската гимназия “Г. С. Раковски“, гр. Болград, Одеска област, Украйна, съгласно чл. 8 на ПМС № 103/1993 г. за учебната 2015/2016 година.

  • За обявеното място Комисията по подбор на преподаватели за българските общности зад граница е класирала Петър Христов Машков.

Конкурс за преподавател по история на българския народ в Болградската гиманзия „Г.С.Раковски“, гр. Болгард, Одеска област, Украйна за учебанта 2015/2016 година

Повече информация

Срок до 20 юли 2015 г.

КОНКУРС за преподавател по история на българския народ и български език и литература в Болградската гимназия „Г. С. Раковски“, гр. Болград, Одеска област, Украйна

Обява

Личен формуляр

В срок до 08 юни 2015 г. включително кандидатите трябва да представят документи в деловодството на Министерството на образованието и науката

21. Национална традиционна изложба на художниците педагози “Велико Търново – 2015“

Повече информация

Откриване и регламент на Националната традиционна изложба на художниците педагози “Велико Търново – 2015“

Повече информация

КОНКУРС за отпускане на две стипендии за учители по френски език – български граждани, за летен курс през периода 28.07.2015 г. – 14.08.2015 г. в Католическия университет на гр. Лувен-ла-Ньов, Кралство Белгия.

Документите се подават в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков № 2А, 1000 София, до 20 април 2015 г. включително всеки делничен ден от 9 до 17.30 часа.

Повече информация

КОНКУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗАД ГРАНИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 година

Резултати от проведения конкурс на 04.05.2015 г. за преподаватели сред българските общности зад граница, съгласно чл. 8 на ПМС № 103/2993 г.

Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2015/2016 година

Личен формуляр на (кандидат) преподавателя

Необходими документи за участие в конкурса се представят в деловодството на Министерството на образованието и науката в срок до 20 април 2015 г. включително.

Състезание за разработване на иновативни технологични решения с отворен код за подобряване живота на планетата Земя и Космоса – NASA International Space Apps Challenge

Повече информация

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Краен срок за подаване на предложенията е 15 април 2015 година.

Повече информация

Покана на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работни ателиета по проекти на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015

Краен срок за изпращане на документите за кандидатстване в МОН: 18.03.2015 г.

Повече информация

Конкурс за стипендии, отпуснати съгласно Споразумението за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република.

Стипендиите са предоставени за обучение на български студенти и докторанти, и за едногодишни специализации в китайски държавни висши училища от учебната 2015-2016 година.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков“ № 2А до 6 март 2015 г.

Повече информация

Kонкурс за стипендии, отпуснати от Правителството на Китайската народна република на основание Дванайсетте китайски мерки за задълбочаване на сътрудничеството със страните от Централна и Източна Европа

Стипендиите са предоставени за обучение на български студенти и докторанти, както и за едногодишни специализации в китайски държавни висши училища, считано от учебната 2015-2016 година.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков“ № 2А до 6 март 2015 г.

Повече информация

43-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема: „Оптика и оптични технологии в образованието” 2–5 април 2015 г., Благоевград

Повече информация

Международен проект „Екологична култура, мир и съгласие“

Архив "Учители"

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА

Обява за свободно място за длъжността „учител по български език и литература“ (VI-XII клас) в Европейското училище – Люксембург I

Публикувано на 29.01.2015 г.
Краен срок за подаване на документите 15-дневен срок от датата на публикуване на обявата

Възможности за обучения за образователни професионалисти по програма „Песталоци“ на Съвета на Европа за първата половина на 2015 г.

Календар на дейностите по Програма „Песталоци за първата половина на 2015 г.

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar

Насоки за кандидатстване през онлайн регистрационната система на Програма „Песталоци“

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int

ПОКАНА за включване в лансираните от ЮНЕСКО онлайн публични консултации във връзка с разработването на индикатори по новите образователни цели, включени в глобалната рамка на развитието след 2015 г.

Във връзка с разработването на новата глобална рамка за развитие след 2015-та, ЮНЕСКО е в процес на създаване на рамка с индикатори и лансира публични онлайн консултации във всички свои страни – членки.

Отправя се покана към всички заинтересовани страни – министерства, неправителствени организации, учители, изследователи, младежи и др. да се включат със свои коментари и мнения.

Документите, които дават насоки за включване в консултациите можете да намерите на: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/post-2015-education-indicators.aspx?SPSLanguage=EN.

Формулярите с коментари следва да бъдат изпращани на [email protected].

Покана за Осмата научно-практическа конференцията „Водим бъдещето за ръка“

Квалификационен семинар – тренинг за директори и учители

Организатор : Международна фестивална програма „Приятели на България“ в партньорство с Министерство на образованието и науката

Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности под патронажа на Министъра на образованието и науката

КОНКУРСИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА, ФИНАНСИРАНИ ОТ Фондация „Америка за България“

Обява за свободно място за длъжността „учител” по английски език за учебната 2014/2015 година в Българското средно общообразователно училище „Христо Ботев” – гр. Братислава, Словашка република

Краен срок за подаване на документите: 18 септември 2014 година включително.

РЕЗУЛТАТИ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 8 НА ПМС № 103/1993 ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 15.09.2014 Г. КОНКУРС

Конкурс за преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей „Васил Левски”, гр. Кишинев, Република Молдова за учебната 2014/2015 година

Срок за подаване на документите до 10 септември 2014 г. включително.

Конкурс за преподаватели по българска народна хореография и български език и литература в гр. Бердянск и гр. Била Церква, Украйна

Обява

Формуляр за кандидастване

Срок за подаване на документите 29 август 2014 г. включително.

Обява за свободни места за длъжността „учител“ за учебната 2014/15 година в българските държавни училища в чужбина

Краен срок за подаване на документите: 7 август 2014 година включително.

КОНКУРС за свободно място за длъжността „Начален учител“ (I-V клас) в Европейското училище – Брюксел IV

Документите се подават в Министерството на образованието и науката в 15-дневен срок от дата на публикуване на обявата 11 юни 2014 г.

КОНКУРС за свободно място за длъжността „Учител по английски език“ (VI-XII) в Европейското училище – Мюнхен

Формуляр за кандидатстване

Документите се подават в Министерството на образованието и науката в 15-дневен срок от дата на публикуване на обявата – 22 май 2014 г.

Срокът за кандидатстване е 30 май 2014 г.

КОНКУРС за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2014/2015 година

Необходими документи за участие в конкурса се представят в деловодството на Министерството на образованието и науката в срок до 10 май 2014 г. включително.

Конкурси за номиниране на български участници в обученията за образователни професионалисти по програма „Песталоци“ на Съвета на Европа за първата половина на 2014 г.

Срок за подаване на документи – според сроковете на Програма „Песталоци“

Повече информация

ІV ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ, ПЕВЦИ, КОМПОЗИТОРИ И ДИРИГЕНТИ ФОНДАЦИЯ „ЙОРДАН КАМДЖАЛОВ”

Кандидатстване: 1.02.2014 – 30.04.2014

Повече информация

КОНКУРС за свободно място за длъжността „Съветник по образованието“ в Европейското училище – Франкфурт

Документите се подават в Министерството на образованието и науката в 15-дневен срок от дата на публикуване на обявата – 3 април 2014 г.

КОНКУРС за свободно място за длъжността „Учител по английски език“ (VI-XII) в Европейското училище – Мюнхен

Документите се подават в Министерството на образованието и науката в 15-дневен срок от дата на публикуване на обявата – 3 април 2014 г.

КОНКУРС за свободно място за длъжността „Учител по математика“ (VI-XII) в Европейското училище – Брюксел III

Документите се подават в Министерството на образованието и науката в 15-дневен срок от дата на публикуване на обявата – 3 април 2014 г.

Информация за работен семинар по проект „Collaborative Community Approach to Migrant Education”

Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОН: 16.04.2014

Повече информация

Информация за работен семинар по проект “Empowering Language networks“ (LACS)

Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОН: 16.04.2014 г.

Повече информация

VII КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности под патронажа на Министъра на образованието и науката

Повече информация

Резултати от писмена част на VII Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности

ПОКАНА на Европейския център за съвременни езици в гр. Грац за участие на страните-членки на СЕ, в работата по проекти на Центъра от четвъртата средносрочна програма 2012-2015

Срок за подаване на документи – 28.02.2014

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за възможността българските учители да се включат в безплатни и интерактивни уебинари чрез разработената от Университета в Лунд, Швеция,
в партньорство с ЮНЕСКО

програма – Young masters Programme on Sustainable Development

Повече информация

Резултати от конкурси

СПИСЪК на класираните проекти в конкурса за „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионална подготовка по професия” през 2009, 2008 и 2007 г.

Повече информация

КЛАСИРАНИ ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИ КУРСОВЕ в конкурса за „Най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от задължителната професионална подготовка по професия” през 2009 и 2008 г.

Повече информация

ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА „ДОБЪР ДИРЕКТОР”

Повече информация

ИНФОРМАЦИЯ за кандидатстване на български граждани за стипендии за специализация или за научен престой по „Националната стипендийна програма“ на Словашката република

Повече информация

Архив

АРХИВ на конкурси за УЧИТЕЛИ

GoTop