А

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Адалберт Йорданов Миланов, старши експерт в МОН, 94-1178 от 31.03.2021 г.

Аделина Асенова Тихомирова, младши експерт в МОН, 94-5025/29.08.2022 г.

Аделина Любенова Николова, старши експерт по български език и литература в РУО – Велико Търново, 94-5514 от 19.10.2018 г.

Ажда Юсуф Хасан, държавен експерт, 94-1937 от 10.05.2021 г.

Александра Георгиева Димитрова, началник на отдел в МОН от 94-1384 от 29.04.2020 г.

Александра Веселинова Георгиева, специалист по ПМС № 66, 94-26 от 05.01.2021 г.

Александрина Ангелова Ангелова, главен експерт в МОН от 94-3482 от 25.06.2018 г.

Александър Августинов Вачев, младши експерт в МОН от 94-5091 от 20.09.2018 г.

Александър Валериев Терзиев, системен администратор в МОН, 94-7184/19.12.2023 г.

Ален Иванов Асенов, старши експерт по анализ на информацията в РУО-Кюстендил от 94-2705 от 19.06.2020 г.

Алина Русева Асенова, старши експерт по математика в РУО – Ловеч, 94-5405 от 22.11.2021 г.

Ангел Петров Велчев, старши експерт по информационно обслужване в РУО-Пазарджик, 94-2937 от 02.07.2020 г.

Ангелина Йорданова Костова, началник на РУО-Кърджали, 94-7218/20.12.2023 г.

Анелия Йорданова Георгиева, държавен експерт в МОН, 94-1476 от 06.04.2023 г.

Анелия Кръстева Ангелова, старши експерт по математика в РУО – Русе, 94-6056 от 20.12.2021 г.

Анелия Павлинова Касабова, главен експерт в МОН, 94-3889 от 15.07.2019 г.

Анета Таскова Кирилова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Видин, 94-3729 от 08.07.2019 г.

Ани Илиева Георгиева, старши експер по природни науки и екология в РУО-Враца, 94-5036 от 01.10.2019 г.

Ани Петрова Дукова-Спасова, старши експерт по физическо възпитание и спорт в РУО-София-регион, 94-4811 от 07.09.2018 г.

Анита Панайотова Илиева, главен експерт в МОН, 94-4411 от 16.09.2020 г.

Антон Валентинов Петров, системен администратор, IV степен, МОН в МОН 94-2226 от 27.05.2020 г.

Ася Иванова Йотова, старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в РУО-София-регион, 94-2887 от 01.07.2020 г.

Атанас Боянов Богословов, старши експерт по математика в РУО-Разград, 94-2263/26.04.2022 г.

Атанас Иванов Томов, главен счетоводител в РУО – Пловдив, 94-3791 от 06.08.2021 г.

Атанас Красимиров Паскалев, старши експерт по ОСО в РУО-София град, 94-5243 от 17.11.2020 г.

Атанас Томов Згуров, старши експерт по природни науки и екология в РУО – Смолян, 94-4826 от 10.09.2018 г.


GoTop