Б

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Биляна Иванова Тихова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Ловеч, 94-5530 от 07.12.2020 г.

Бонка Боянова Балийска, старши експерт в РУО – Смолян, 94-1187/21.03.2023 г.

Борислав Георгиев Деянов, главен специалист в МОН, 94-165/12.01.2024 г.

Борислав Милчев Първанов, главен експерт в МОН, 94-4808 от 07.09.2018 г.

Боряна Илийчева Цветкова, главен експерт в МОН, 94-2845/13.05.2022 г.

Бояна Руменова Радева, старши експерт в РУО-Стара Загора, 94-3099/12.06.2023 г.

GoTop