В

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Валентина Георгиева Стоянова – Георгиева, директор на РЦПППО- гр. Добрич, 94-2973/17.05.2022 г.

Валентина Димитрова Благова, главен експерт в МОН, 94-5638 от 18.12.2020 г.

Валентина Митева Камалиева, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО – Бургас, 94-1666/19.04.2022 г.

Валери Валентинов Роев, главен експерт в МОН, 94-3165/30.05.2022 г.

Валерия Въчева Лавчева, старши експерт по организация на средното образование в РУО-Русе, 94-1514 от 28.03.2022 г.

Ваня Веселова Найденова, главен експерт в МОН, 94-3381 от 07.07.2021 г.

Ваня Димитрова Блъскова, старши експерт по изкуства в РУО-София-град ,94-3086 от 07.07.2020 г.

Ваня Тинкова Тивидошева, началник на отдел в МОН, 94-5268 от 10.11.2021 г.

Васвие Байрамалиева Мехмедова, старши експерт по професионално образование и обучение, 94-892 от 21.02.2022 г.

Васил Стоянов Пеев, старши експерт по български език и литература в РУО-Шумен, 94-4567 от 26.08.2019 г.

Василка Иванова Петрова, старши експерт в РУО-Благоевград, 94-4305 от 07.08.2023 г.

Велина Ивова Янчева-Крушкина, главен експерт в МОН, 94-2157/19.04.2022 г.

Велина Паисиева Томова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – София-град, 94-1131 от 29.03.2021 г.

Велизара Дончева Митева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО-Добрич, 94-799 от 26.02.2019 г.

Венета Петрова Георгиева-Стоянова, главен счетоводител в РУО-Бургас, 94-2783/25.05.2023 г.

Венцислав Николов Христов, главен специалист в МОН, 94-5463/30.09.2022 г.

Венцислав Николов Христов, главен специалист в МОН, 94-5582 от 01.12.2021 г.

Венцеслава Атанасова Григорова, главен експерт в МОН, 94-562 от 11.02.2019 г.

Вера Георгиева Влахова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО-София град, 94-5328 от 23.11.2020 г.

Вергиния Богданова Василева, старши експерт в РУО-Плевен, 94-2741/23.05.2023 г.

Весела Трайкова Караянева, главен експерт в МОН, 94-3250 от 13.07.2021 г.

Веселин Георгиев Василев, главен експерт в МОН, 94-6448 от 31.12.2018 г.

Веселина Русева Павлитова, експерт програми и проекти в МОН, 94-624/05.02.2024 г.

Веселка Александрова Кючукова-Асенова, началник РУО-Видин, 94-2695/29.05.2023 г.

Веселка Венелинова Тодорова, старши експерт в РУО-Бургас, 94-5850/01.11.2022 г.

Веселка Стоянова Василева, главен специалист в МОН, 94-6405/09.12.2022 г.

Весислава Орлинова Панджерова, главен експерт в МОН, 94-3787 от 10.07.2019 г.

Виолина Христова Войнова, старши експерт по анализ на информацията в РУО – Търговище, 94-5635 от 30.10.2018 г.

Витан Цветанов Витов, старши експерт по организация на средното образование в РУО – Велико Търново, 94-6153 от 06.12.2018 г.

Владимир Антонов Врачев, младши експерт в МОН, 94-4908 от 19.10.2021 г.

Владимир Валериев Станчев, директор на дирекция в МОН, 94-2268 от 29.05.2020 г.

Върбинка Христова Миланова, изпълнител (ПМС66/1996 г.) в МОН, 94-3841 от 10.08.2021 г.

GoTop