Ц-Ч

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Цветанка Червенкова-Петрова, старши експерт по физическо възпитание и спорт в РУО-Видин, 94-6120 от 04.12.2018 г.

Цветалина Георгиева Сапунджиева, старши експерт в МОН, 94-6550 от 15.12.2022 г.

Цветелина Атанасова Атанасова, старши експерт – човешки ресурси в РУО-Бургас, 94-769 от 01.03.2021 г.

Цветелина Василева Лилова, държавен експерт, МОН 94-319 от 25.01.2019 г.

Цветелина Георгиева Гергова, старши експерт по математика в РУО-Враца, 94-1222/26.04.2022 г.

Цветелина Красимирова Цветкова, старши експерт в РУО-Враца, 94-5842/31.10.2022 г.

Цветелина Найденова Ценова-Костадинова, старши експерт по ОНГОР в РУО – Враца, 94-695 от 10.02.2022 г.

Цеца Валентинова Късевска, старши специалист в МОН, 94-3255 от 30.06.2021 г.


Чавдар Петров Здравчев, началник отдел в МОН, 94-368/23.01.2024 г.

Чавдар Петров Здравчев, парламентарен секретар в МОН, 94-3589/26.06.2023 г.

Чавдар Чавдаров Колев, младши експерт в МОН, 94-4570 от 01.10.2021 г.

GoTop