Ф-Х

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Фани Стефанова Тодорова, държавен експерт в МОН, 94-2851/06.06.2023 г.

Фердане Нури Мехмедали, старши експерт в РУО-Русе, 94-3824/06.07.2023 г.

Филип Владимиров Дамянов, главен експерт в МОН, 94-6609 от 22.12.2022 г.


Хриса Стоянова Стефанова, държавен експерт в МОН, 94-6397 от 09.12.2022 г.

Христина Александрова Христова-Терзиева, старши експерт за обучението в начален етап в РУО-София област, вх. № 94-197/16.01.2023 г.

Христина Димитрова Бузова, старши експерт по приобщаващо образование в РУО – Хасково, 94-5522 от 29.11.2021 г.

Христина Жекова Боева, началник на РУО – Хасково, 04.05.2018 г.

Христина Тодорова Димитрова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО-Бургас, 94-1880/25.04.2023 г.

GoTop