Н

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Надежда Георгиева Монова, директор на Средно училище „Мито Орозов“ – гр. Враца, 94-4578 от 01.10.2021 г.

Надежда Игнатова Димитрова, старши експерт в РУО, 94-3019/20.05.2022 г.

Надежда Светославова Дойчинова, старши експерт в РУО-София-град, 94-3792/04.07.2023 г.

Надка Атанасова Пехливанова, началник на отдел АПФСИО в РУО – Хасково, 94-371 от 24.01.2022 г.

Найден Недков Шиваров, директор, 94-1264 от 15.03.2022 г.

Наталия Георгиева Митева, съветник на министъра в МОН, 94-3235/19.06.2023 г.

Наталия Огнянова Симеонова, старши експерт по анализ на информацията в РУО-Ловеч, 94-967 от 25.02.2022 г.

Наталия Стойчева Михалевска, началник кабинет на министъра в МОН, 94-2975/07.06.2023 г.

Недялка Славова Михнева, главен счетоводител в РУО-Силистра, 94-1675 от 22.04.2019 г.

Недялко Л. Ташев, главен експерт в МОН, 94-3514/13.06.2022 г.

Нела Илиева Георгиева, старши експерт в РУО-Добрич, 94-6174/25.11.2022 г.

Никола Тодоров Танаков, директор на НСД, 94-875/14.02.2023 г.

Николай Борисов Йорданов, директор на Българско средно училище „Христо Ботев“, гр. Братислава, 94-4903/11.09.2023 г.

Николай Василев Василев, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО-София – град, 94-1978/27.04.2023 г.

Николай Кирилов Кабадийски Специалист, МОН 94-3299 от 16.07.2020 г.

Николай Недков Тодоров, главен вътрешен одитор в МОН, 94-3792 от 14.08.2020 г.

Николай Чудомиров Нетов, експерт програми и проекти в МОН, 94-846 от 16.03.2020 г.

Николета Георгиева Томова, старши експерт в МОН, 94-4350 от 14.09.2020 г.

Николета Янкова Топалова, младши експерт в МОН, 94-3565 от 28.06.2018 г.

Нина Иванова Стефанова, старши експерт по анализ на информацията в РУО – Кюстендил, 94-3585 от 20.07.2021 г.

Ния Георгиева Спасова, главен вътрешен одитор в МОН, 94-3792 от 17.08.2020 г.

Нели Димитрова Павлова, старши експерт в МОН, 94-4258 от 31.07.2018 г.

Нели Калинова Мутафова, държавен експерт в МОН, 94-1105 от 13.04.2020 г.

GoTop