Л

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Лалка Александрова Илиева, старши експерт по приобщаващо образование в РУО-Кюстендил, 94-518 от 12.02.2021 г.

Лало Пацев Каменов, директор на ЦОИДУЕМ, 94-5465 от 01.12.2020 г.

Ленко Ангелов Кренчев, старши експерт по математика, РУО – Сливен, 94-1550 от 29.03.2022 г.

Лидия Бориславова Даскалова, младши експерт в МОН, 94-4379 от 18.07.2022 г.

Лилия Миленова Белчева, главен експерт в МОН, 94-310 от 31.01.2020 г.

Лилия Сотирова Тиркова, главен експерт, МОН 94-5272 от 18.11.2020 г.

Лилия Тодорова Стефанова, директор на Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на МОН, 94-3782 от 10.07.2019 г.

Лиляна Кирилова Абаджиева, главен експерт в МОН, 94-4345 от 09.08.2023 г.

Лора Илкова Крашевска, младши експерт в МОН, 94-6165 от 23.12.2021 г.

Лора Тодорова Хаджимитева, главен експерт в МОН, 94-5337 от 11.12.2020 г.

Лорета Делчева Колева, началник на РУО в РУО-Враца, 94-5223 от 12.11.2021 г.

Лъчезар Йосифов Ставрев, главен специалист в МОН, 94-68 от 11.01.2021 г.

Люба Стоянова Колева, старши експерт за обучението в начален етап в РУО – Търговище, 94-810 от 26.02.2019 г.

Любимка Георгиева Дамянова, старши експерт по организация на средното образование в РУО- София област, вх. № 94-204/16.01.2023 г.

Любимка Георгиева Дамянова, старши експерт по организация на средното образование в РУО- София област, декларация за промяна на декларираните обстоятелства вх. № 94-204/23.01.2023 г.

Любка Василева Шейтанова, старши експерт по български език и литература в РУО-Пловдив, 94-192 от 19.01.2021 г.

Любка Генчева Тинчева, директор на Национален музей на образованието – Габрово, 94-4614 от 29.08.2019 г.

Любомир Борисов Андреев, главен специалист в МОН, 94-3746 от 03.08.2021 г.

Людмил Иванов Иванов, старши експерт в РУО-Видин, 94-3079/12.06.2023 г.

GoTop