Ю

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Юлия Благоева Величкова, старши експерт по ПОО в РУО-Велико Търново, 94-2237/21.04.2022 г.

Юлия Петрова Мичева, старши експерт вРУО – Пазарджик, 94-1188/21.03.2023 г.

Юлияна Севдалинова Добрева, старши експерт в РУО – Смолян, 94-1254/23.03.2023 г.

Юмер Хасан Коджаюмер, старши експерт в МОН, 94-52 от 07.01.2019 г.

GoTop