Т

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Таня Венелинова Тодорова, старши експерт за квалификация на педагогическите кадри в РУО – Русе, 94-4296 от 01.08.2019 г.

Татяна Данкова Радева, старши експерт за обучението в начален етап в РУО – Шумен, 94-6625 от 23.12.2022 г.

Таня Кирилова Борисова, начален учител в Европейско училище – Брюксел IV 94-3725 от 05.07.2018 г.

Таня Павлова Костуркова, съветник на министъра, 94-59/05.01.2024 г.
Таня Павлова Костуркова, съветник на министъра в МОН, 94-4581/22.08.2023 г.
Таня Павлова Костуркова, съветник на министъра в МОН, 94-4356/10.08.2023 г.

Таня Славеева Ганева, старши експерт в РУО-Хасково, 94-6250/30.10.2023 г.

Татяна Зефирова Бошнакова, директор на РЦПППО-Смолян, 94-57 от 07.01.2019 г.

Теодора Ганчева Кошинска, директор на ДЛЦ – София, 94-5438 от 24.11.2021 г.

Теодора Здравкова Христова-Карапавлова, старши експерт в РУО-Габрово, 94-2700/19.05.2023 г.

Теодора Недялкова Маркова, главен счетоводител в РУО – Хасково, 94-3673 от 28.07.2021 г.

Тодор Ангелов Димов, главен специалист в МОН, 94-5469 /03.10.2022 г.

Тодор Ванчев Ванчев, главен експерт в МОН, 94-3244/02.06.2022 г.

Тихозар Сталев Кръстев, главен експерт в МОН 94-2737 от 11.05.2022 г.

Траян Асенов Траянов, главен специалист в МОН, 94-5588 от 01.12.2021 г.

GoTop