Я

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Яна Боянова Малашева, старши експерт в МОН, 94-1946 от 25.04.2019 г.

Яна Йотова-Бакалова, началник на отдел в МОН, 94-3669 от 28.07.2021 г.

Яна Николаева Личева, старши експерт по природни науки и екология в РУО – Плевен, 94-3758 от 09.07.2019 г.

Яница Георгиева Динкова, старши експерт в РУО-Хасково, 94-5786/16.10.2023 г.

Яница Здравкова Чечкова, старши експерт по информатика и информационно осигуряване в РУО – Смолян, 94-5443 от 15.10.2018 г.

Яница Любенова Куманова, старши експерт по ПО в РУО-Бургас, 94-3023/20.05.2022 г.

GoTop