Д

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Даниел Иванов Даков, старши експерт по приобщаващо образование в РУО-Ловеч, 94-4693 от 03.11.2021 г.

Даниела Димчева Маринова, старши експерт по анализ на информацията в РУО-Видин, 94-2695 от

Даниела Драганова Христова, старши експерт в РУО-Разград, 94-2698/19.05.2023 г.

Даниела Златкова Недялкова, директор на дирекция в МОН 94-914 от 25.03.2020 г.

Даниела Илиева Петрова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Бургас, 94-4023 от 19.07.2019 г.

Даниела Йорданова Йорданова, старши експерт по природни науки и екология в РУО – Сливен, 94-4959 от 22.10.2021 г.

Даниела Костадинова Тодорова, главен експерт в МОН, 94-939/19.02.2024 г.

Даниела Стефанова Бачовска-Кожухарова, началник на отдел в РУО – Плевен, 94-4645 от 05.10.2020 г.

Даниела Стоичкова Павлова, старши експерт по математика в РУО – Перник, 94-4281 от 01.08.2018 г.

Даринка Димитрова Бойчева, старши експерт по чуждоезиково обучение и майчин език, РУО – Шумен 94-532 от 08.02.2019 г.

Дария Анастасова Маврудиева, директор на Център за учебно-тренировъчните фирми, 94-1711 от 14.05.2018 г.

Даяна Велева Дюлгерова, старши експерт в МОН, 94-5265 от 10.11.2021 г.

Даяна Велева Дюлгерова, старши експерт в дирекция ВОП, 94-2615 от 07.06.2021 г.

Даяна Велева Дюлгерова, експерт, програми и проекти (Експерт „Информация и комуникация“), 94-5674 от 23.12.2020 г.

Деница Стойкова Ненова, старши експерт по организация на средното образование в РУО – Варна, 94-5315 от 15.11.2021 г.

Десислава Веселинова Дидова, главен вътрешен одитор, 94-1957/27.04.2023 г.

Десислава Георгиева Дамянова, главен специалист в дирекция СПУО, вх. № 94-356/25.01.2023 г.

Десислава Петрова Василева, старши експерт по информационно осигуряване, РУО-Кюстендил, 94-2707 от 19.06.2020 г.

Десислава Симеонова Шалганова, главен специалсит в МОН, 94-893/15.02.2024 г.

Десислава Христова Желязкова, държавен експерт в МОН, 94-525 от 12.02.2021 г.

Десислава Христова Янева-Колева, директор на СУ „Поп Минчо Кънчев“, гр. Стара Загора, 95-4002/17.07.2023 г.

Десислава Цветкова Сърбова, старши експерт по организация на средното образование, РУО – В. Търново 94-483 от 31.01.2022 г.

Диана Иванова Джарова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – София-град, 94-2603 от 16.05.2019 г.

Диана Калинова Кънчева, старши експерт в МОН, 94-2729/22.05.2023 г. 18.06.2020 г.

Диана Стоименова Къндева-Христова, старши експерт по организация на средното образование в РУО-София-регион, 94-2885 от 01.07.2020 г.

Димитрия Николова Георгиева, старши експерт в РУО-София-град, 94-4077 от 21.07.2023 г.

Димитър Борисов Асенов, експерт програми и проекти в МОН, 94-4307 от 01.08.2019 г.

Димитър Борисов Асенов, директор на Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – Банкя, 94-4630 от 30.08.2019 г.

Димитър Павлов Чолев, старши експерт по физическо възпитания и спорт в РУО – София-град, 94-1065 от 18.03.2019 г.

Димитър Славов Гайнуров, главен специалист в МОН, 94-4545/29.07.2022 г.

Димка Иванова Михайлова-Радева, старши експерт в МОН, 94-3730 от 08.07.2019 г.

Динко Пенков Порязов, старши експерт по организация на средното образование, РУО – Силистра, 94-6095 от 03.12.2018 г.

Добринка Минчева Иванова, главен счетоводител в РУО-Ямбол, 94-2993/08.06.2023 г.

Добромир Стефанов Семков, експерт програми и проекти в МОН, 94-938 от 27.03.2020 г.

Дора Венециева Борисова, старши експерт по анализ на информацията в РУО – Монтана, 94-4875 от 26.09.2019 г.

Дорияна Данаилова Дачева-Ганова, главен специалист в МОН, 94-3662/20.06.2022 г.

Доцка Димитрова Стефанова, старши експерт по организация на средното образование в РУО-Разград, 94-2236/21.04.2022 г.

GoTop