Г

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Габриела Герасимова Тошева, специалист, 94-5322 от 09.04.2021 г.

Галина Дончева Вангелова, старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в РУО – Стара Загора, 94-6020 от 26.11.2018 г.

Галина Йорданова Димитрова, старши експерт по организация на средното образование в РУО – Търговище, 94-809 от 26.02.2019 г.

Галина Борисова Чекурова, експерт програми и проекти в МОН, 94-2294 от 01.06.2020 г.

Галина Нанева Георгиева, старши експерт по информационно образование в РУО – Бургас, 94-5994 от 23.11.2018 г.

Геновева Богомилова Пелова, главен експерт в МОН, 94-1523 от 02.05.2018 г.

Георги Иванов Георгиев, главен експерт в МОН, 94-5697 от 02.11.2018 г.

Георги Николов Вайсилов, изпълнителен директор, 94-1813 от 05.04.2022 г.

Георги Николов Христов, старши експерт по информационно осигуряване, РУО – Бургас, 94-4057 от 20.07.2023 г.

Георги Николов Христов, старши експерт по информационно осигуряване, РУО – Бургас, 94-1666 от 05.04.2022 г.

Георги Станимиров Няголов, съветник, на министъра на образованието и науката в МОН, 94-3789/04.07.2023 г.

Гергана Викторова Паргова, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО – Смолян, 94-6215 от 10.12.2018 г.

Гергана Георгиева Станчева, главен експерт в МОН, 94-3548 от 27.06.2018 г.

Гергана Георгиева Томанова, старши експерт по организация на средното образование в РУО-Стара Загора, 94-2341 от 02.06.2020 г.

Гергана Иванчова Иванова, главен експерт в МОН, 94-5318 от 23.11.2020 г.

Гергана Николова Борянова, главен експерт в МОН, 94-3274 от 15.07.2020 г.

Гергана Стойчева Белутова, главен експерт в МОН, 94-5406 от 04.12.2020 г.

GoTop