М

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Магдалена Димитрова Анчева, държавен експерт, 94-575 от 21.02.2022 г.

Мадлена Благоева Кръстева-Иванова, главен експерт в МОН, 94-1290 от 21.06.2019 г.

Маргарита Стоянова Харизанова, старши експерт в МОН, 94-4066 от 20.07.2023 г.

Мариана Джелепова-Облакова, младши експерт в МОН, 94-1991 от 30.04.2019 г.

Мариана Манолова Георгиева, старши експерт за обучението в начален етап в РУО – София-град от 94-4766 от 04.09.2018 г.

Мариела Антонова Сърбинска-Начева, старши експерт по анализ на информацията в РУО – София-регион, № 94-3648 от 06.08.2020 г. Заявление № 94-3648 от 12.08.2020 г.

Мариета Иванова Димитрова, главен експерт в МОН, 94-2693 от 23.05.2019 г.

Мариета Танкова Кротнева, главен експерт в МОН, 94-4524 от 20.08.2018 г.

Марийка Йотова Димитрова, директор на СУ „Димитър Митев“ – гр. Ловеч, 94-5030/30.08.2022 г.

Марина Георгиева Гагова, главен експерт в МОН, 94-792/09.02.2024 г.

Марио Симеонов Кушев, старши експерт в МОН, 94-3330/21.06.2023 г.

Мария Петрова Ефтимова, старши експерт по БЕЛ в РУО-Шумен, 94-3472/10.06.2022 г.

Мария Райчева Драголова, старши експерт по анализ на информацията в РУО – Враца, 94-1703 от 22.04.2019 г.

Мария Красимирова Димитрова, старши експерт по организация на средното образование, 94-567 от 14.02.2022 г.

Мария Люблянова Вълчева, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО – Търговище, ЧР-21-2 от 09.05.2018 г.

Мария Михайлова Тодорова, главен счетоводител в РУО-Ловеч 94-893 от 06.03.2019 г.

Мария Петрова Барганова, главен експерт в МОН, 94-4559/01.08.2022 г.

Мария Раданова Георгиева, директор, БСУ „Д-р Петър Берон“ в гр. Прага, 94-4588 от 24.08.2018 г.

Мария Янкова Теодорова, държавен експерт в МОН, 94-5822 от 07.12.2021 г.

Мария-Магдалена Каменова Миланова, младши експерт в МОН, 94-2537 от 10.06.2020 г.

Марияна Георгиева Пантелеева, Директор на РЦПППО-Варна 94-178 от 17.01.2019 г.

Мартина Венелинова Стойнова-Крушовска, главен експерт в МОН, 94-949 от 18.03.2021 г.

Мартина Коцева Коцева, главен юрисконсулт в МОН, 94-3459 от 25.06.2018 г.

Мартина Първанова Кехайова, главен експерт в МОН, 94-4421/25.07.2022 г.

Марян Илиев Георгиев, старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в МОН, 94-5777 от 29.11.2019 г.

Мая Стефанова Стоилкова, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО – Смолян, 94-5447 от 15.10.2018 г.

Милан Кирилов Мартинов, директор в МОН, 94-3147/14.06.2023 г.

Милен Илиев Балджиев, началник отдел в МОН, 94-3653/17.06.2022 г.

Милена Николаева Чолакова, началник на РУО – Сливен, 94-1393 от 09.04.2019 г.

Милена Проданова Николова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Ямбол 94-446 от 27.01.2022 г.

Милена Тодорова Георгиева, старши експерт по приобщаващо образование в РУО – Русе, 94-5599 от 26.10.2018 г.

Милена Цонева Цонева, главен счетоводител в РУО-Габрово, 94-231 от 22.01.2021 г.

Милица Иванова Мартева, старши експерт по анализ на информацията в РУО- Стара Загора, 94-6017 от 26.11.2018 г.

Мирослав Колев Неделчев, главен експерт в МОН, 94-4885/11.09.2023 г.

Мирослав Петков Петков, директор на дирекция в МОН 94-787 от 25.02.2019 г.

Мирослав Христов Братоев, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО – Софийска област, 94-1061 от 27.03.2018 г.

Михаела Веселинова Гогова, старши експерт в РУО – Смолян, 94-1251/23.03.2023 г.

Михаил Стефанов Балабанов, изпълнителен директор на ЦРЧР, 94-2707 от 11.06.2021 г.

Младен Детелинов Додев, старши експерт в РУО-Ловеч, 94-168/12.01.2024 г.

Моника Любомирова Янакиева, държавен експерт в МОН, дирекция УИП, 94-2615 от 07.06.2021 г.

GoTop