П

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Павела Руменова Атанасова, старши експерт в РУО – Кюстендил, 94-1014/09.03.2023 г.

Павлина Георгиева Попова, старши експерт по организация на средното образование в РУО – Хасково, 94-2395 от 13.05.2019 г.

Павлина Петрова Стоянова, старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО-Варна, 94-5397 от 27.11.2020 г.

Пепа Петрова Николова, старши експерт по физическо възпитание и спорт в РУО-Благоевград, 94-753 от 01.03.2021 г.

Персияна Георгиева Петкова, старши експерт по предучилищно образование в РУО – Монтана, 01 от 10.04.2018 г.

Петьо Митков Кънев, държавен експерт в МОН, 94-2255 от 21.05.2021 г.

Петя Викторова Петрова, началник РУО-Бургас, 94-3452/21.06.2022 г.

Петя Гинева Господинова-Налбантова, старши експерт в РУО-Кърджали, 94-4156 от 27.07.2023 г.

Петя Иванова Георгиева, главен счетоводител в РУО – Велико Търново, 94-3696 от 05.07.2019 г.

Петя Иванова Филипова, главен счетоводител в РУО-Варна, 94-623 от 19.02.2021 г.

Петя Латунова Чобанова, старши експерт по приобщаващо образование в РУО – Кърджали, 94-964 от 12.03.2019 г.

Пламена Димчева Неделчева, старши експерт в РУО – Шумен, 94-1060/17.04.2023 г.

Полина Станиславова Златарска, главен експерт в МОН, 94-4144 от 08.09.2020 г.

Полина Христова Тодорова, директор СУУС „Св. Ив. Рилски“ – Търговище, 94-4576 от 28.09.2020 г.

GoTop