Р

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Радина Георгиева Атанасова, началник на отдел в РУО-Кюстендил, 94-2677 от 18.06.2020 г.

Радослав Ангелов Андреев, младши експерт в МОН, 94-4338/19.07.2022 г.

Радостина Димитрова Новакова, директор в МОН, 94-5398 от 11.10.2018 г.

Радостина Иванова Петрова, главен експерт в МОН, 94-4625 от 27.08.2018 г.

Радостина Пламенова Иванова, старши експерт в РУО-Кюстендил, 94-140/11.01.2024 г.

Райна Веселинова Цветанова, старши експерт по организация на средното образование в РУО-Монтана, 94-3028 от 06.07.2020 г.

Райна Маринова Харалампиева, старши експерт, 94-1294 от 16.03.2022 г.

Райна Тодорова Калоянова, старши експерт в РУО-Стара Загора, 94-3807/05.07.2023 г.

Ралица Георгиева Гуркова, главен вътрешен одитор в МОН, 94-4617/24.08.2023 г.

Ралица Николова Данчева, старши експерт в РУО-Смолян, 94-2743/23.05.2023 г.

Ралица Стоилова Войнова-Найденова, главен експерт в МОН, 94-1717 от 18.05.2020 г.

Росена Васкова Радева, експерт програми и проекти в МОН, 94-782 от 12.03.2020 г.

Росица Борисова Георгиева, началник на РУО – Русе, 04.05.2018 г.

Росица Венциславова Апостолова, главен експерт в МОН, 94-5136/07.09.2022 г.

Росица Георгиева Ненчева, старши експерт по приобщаващо образование в РУО-Плевен 94-3329 от 21.07.2020 г.

Росица Иванова Бучова, главен експерт в МОН, 94-3637 от 05.08.2020 г.

Росица Иванова Чернева-Тодорова, директор на РЦПППО-Габрово, 94-131 от 11.01.2019 г.

Росица Христова Колева, държавен експерт в МОН, 94-4539 от 22.08.2019 г.

Румен Благоев Монов, старши експерт по математика в РУО – Кюстендил, 94-6088 от 21.12.2021 г.

Румяна-Михаела Костадинова Лалева, младши експерт в МОН, 94-3576 от 27.06.2019 г.

GoTop