К

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Калин Янев Мутавчиев, главен експерт в МОН, 94-981 от 13.03.2019 г.

Калинка Ангелова Кирилова, старши експерт по организация на средното образование в РУО – Плевен, 94-5917 от 19.11.2018 г.

Камелия Желева Шарапова, държавен експерт в МОН, 94-5078 от 01.11.2021 г.

Катя Стефчова Цветанова, главен експерт в МОН, 94-1301/27.03.2023 г.

Кирил Славев Славчев, старши експерт в РУО-София-град, 94-3097/12.06.2023 г.

Климент Христов Христов, старши експерт по административно обслужване и връзки с обществеността в РУО – София град, 94-4412 от 16.09.2020 г.

Константин Бенчев Костов, старши експерт по анализ на информацията в РУО-София-град, 94-2665 от 16.06.2020 г.

Константин Димитров Димитров, главен експерт в МОН, 94-2436 от 26.05.2021 г.

Косара Иванова Ненова, технически сътрудник по проект, 94-1110 от 26.03.2021 г.

Костадинка Димитрова Найденова, началник отдел ОМДК в РУО – Пазарджик, 94-1060/13.03.2023 г.

Красимира Николаева Карчева, началник на отдел, 94-1213 от 14.03.2022 г.

Кремена Иванова Маринова, главен експерт в МОН, 94-4035 от 27.08.2020 г.

Кристиана Добромирова Добрева-Станкова, началник на РУО в РУО-Сливен, 94-5299 от 12.11.2021 г.

Кръстю Рангелов Дамянов, главен специалист в МОН, 94-5581 от 01.12.2021 г.

GoTop