И-Й

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Ива Атанасова Тарагошева, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Сливен, 94-3755 от 09.07.2019 г.

Ива Димитрова Калицова, специалист в МОН, 94-555 от 24.02.2020 г.

Ива Мартинова Гигова, старши експерт по приобщаващо образование в РУО – Пазарджик, 94-5125 от 08.10.2019 г.

Ивайло Данчов Николов, старши експерт в РУО-Монтана, 94-688/15.02.2023 г.

Ивайло Любомиров Александров, главен експерт в МОН, 94-1114 от 26.03.2021 г.

Ивайло Петков Христов, началник на отдел, 94-1286 от 16.03.2022 г.

Иван Иванов Ликов, старши експерт по български език и литература в РУО – Монтана, 94-4089 от 02.09.2021 г.

Иван Стоянов Бъчваров, старши експерт по предучилищно образование в РУО-Бургас, 94-173 от 18.01.2021 г.
Иван Стоянов Бъчваров, старши експерт по предучилищно образование в РУО-Бургас, 94-330 от 29.01.2021 г.

Иван Николов Михайлов, главен експерт в МОН, 94-1058 от 04.03.2022 г.

Иванка Вълчева Карамиева, директор на Център за информационно осигуряване на образованието, 94-25 от 04.01.2023 г.

Иванка Георгиева Стоянова, главен експерт в МОН, 94-1746 от 27.05.2020 г.

Иванка Димитрова Киркова, началник на РУО – Пловдив, 94-4967/14.09.2023 г.

Иванка Жекова Петкова, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО-Стара Загора, 94-2354 от 03.06.2020 г.

Ивелина Кирилова Данчева-Кръстева, директор на СУ „Св. Иван Рилски“, 94-6336 oт 19.12.2018 г.

Ивет Сашова Здравкова, старши експерт в РУО-Благоевград, 94-5849/01.11.2022 г.

Ивета Драгомирова Димова, старши експерт в РУО-Търговище, 94-162/12.01.2024 г.

Ивка Христофорова Йолова – Гиздина, старши експерт по приобщаващо образование в РУО – Враца, ЧР-17-03-4 от 22.03.2018 г.

Илка Орлинова Георгиева, главен експерт в МОН, 94-5667 от 31.10.2018 г.

Илия Богданов Илиев, главен експерт в МОН, 94-5368/03.10.2023 г.

Илия Стефанов Димов, старши експерт в РУО-Пловдив, 94-231/15.01.2024 г.

Илияна Славова Иванова, главен експерт в МОН, 94-4921/22.08.2022 г.

Илияна Тодорова Славова, главен експерт в МОН, 94-3501 от 29.07.2020 г.

Ирина Тодорова Пенчева, страши експерт в РУО – Търговище, 94-4343/09.08.2023 г.

Искра Недкова Йошовска, главен експерт в МОН, 94-418 от 11.02.2020 г.
Искра Недкова Йошовска, главен експерт в МОН, 94-4797 от 20.10.2020 г.


Йоана Симова Младенова, младши експерт в МОН, 94-6865/05.12.2023 г.

Йовка Миткова Йовкова, старши експерт в РУО-Варна, 94-5929/07.11.2022 г.

Йолислав Методиев Иванов, главен експерт в МОН, 94-7072/14.12.2023 г.

Йордан Атанасов Данаилов, старши експерт в РУО-Търговище, 94-2995/08.06.2023 г.

Йордан Христомиров Петков, главен юристконсулт в РУО-Варна, 94-3098/25.05.2022 г.

Йорданка Ангелова Хаджитошева, старши експерт в РУО-Пловдив, 94-139/11.01.2024 г.

Йорданка Венелинова Георгиева, директор на РЦПППО – Перник, 94-4299 от 09.09.2020 г.

Йорданка Димитрова Трайкова, старши експерт в МОН, 94-804 от 26.02.2019 г.

Йорданка Любимова Тренева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – Благоевград, 94-4698 от 08.10.2020 г.

GoTop