С

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК на
Министерството на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Г, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Сашка Илиева Владимирова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Сашка Райчова Тончева,
държавен експерт
встъпителна 2022 г.
Светослав Лилов Спасов,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Севдалина Миткова Делчева,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Северина Георгиева Димитрова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Сергей Красимиров Атанасов,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Сехер Февзи Адилова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Силвия Димова Маринова,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Силвия Иванова Стойчева,
главен експерт
встъпителна 2022 г.
Силвия Миткова Йоцова,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Симеон Василев Петров,
главен специалист
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Славка Иванова Янчева-
Горанова, главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Соня Викторова Кръстанова –
Богданова, директор на дирекция
встъпителна
Соня Илиянова Дончева,
главен експерт
встъпителна
София Богданова Панкова,
старши експерт
встъпителна 2022 г.
Станислав Руменов Груев,
главен експерт
встъпителна 2022 г.
Стела Георгиева Шумкова-Енкина,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Стела Димитрова Колева,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Стела Иванова Иванова,
главен експерт
встъпителна
Стефан Димитров Терзиев,
старши специалист
встъпителна
Стефан Иванов Асенов,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Стоян Петков Иванов,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop