T

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ на
Министерството на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Б, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Таня Павлова Титова-Костуркова,
съветник на министъра
встъпителна
Татяна Георгиева Предова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Теменужка Стоянова Савова-
Манчева, държавен инспектор
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Теодора Мирчева Тасева,
главен специалист
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Тихозар Сталев Кръстев,
главен експерт
2021 г. 2022 г.
Тодор Ангелов Димов,
главен специалист
встъпителна Т2021 г. 2022 г.
Тодор Ванчев Ванчев, главен
инспектор в Инспекторат по чл. 46 от ЗА
2021 г. 2022 г.
Тодор Петров Петров,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Траян Асенов Траянов,
главен специалист
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop