Ф-Я

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК на
Министерството на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Г, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Фани Стефанова Тодорова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Филип Владимиров Дамянов,
главен експерт
встъпителна
Филип Иванов Иванов,
директор ИКТ
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Хриса Стоянова Стефанова,
държавен експерт
встъпителна 2022 г.
Христо Ангелов Христозов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Цветанка Георгиева Иванова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Цветалина Георгиева Сапунджиева,
старши експерт
встъпителна
Цветелина Василева Лилова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Цеца Валентинова Късевска,
старши специалист
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Чавдар Петров Здравчев,
парламентарен секретар
встъпителна
Чавдар Чавдаров Колев,
младши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Шенай Исмет Мюмюн,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Юлия Кирилова Томова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Юмер Хасан Коджаюмер,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Яна Боянова Малашева,
главен експерт
стъпителна 2021 г. 2022 г.
Яна Димитрова Йотова-Бакалова,
главен експерт
стъпителна 2021 г. 2022 г.
Янита Стефанова Жеркова,
началник на отдел
стъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop