Ра-Ре

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК на
Министерството на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Г, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Радослав Ангелов Андреев,
младши експерт
встъпителна 2022 г.
Радостин Динев Георгиев,
младши експерт
встъпителна
Радостина Атанасова Николова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Радостина Георгиева Колева,
началник отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Радостина Георгиева Рачева,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Радостина Димитрова Новакова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Радостина Иванова Петрова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Радостинка Петрова Василева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Райна Величкова Илчева,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Райна Маринова Харалампиева,
старши експерт
встъпителна 2022 г.
Ралица Георгиева Гуркова,
главен вътрешен одитор
встъпителна
Ралица Красимирова Пастармаджиева,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ралица Стоилова Войнова-Найденова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ремдие Сеид Ибрям,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Рени Илиева Рангелова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop