Цели и отчети на администрацията на Министерството на образованието и науката

Цели и отчети на администрацията

Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2024 г. и отчет за изпълнението на целите на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2023 година (публ. 27.02.2024 г., акт. 29.02.2024 г.)


Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2023 г. (публ. 06.03.2023 г.)

Отчет за изпълнението на целите на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2022 година (публ. 06.03.2023 г.)


Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2022 г. (публ. 13.04.2022 г.)

Отчет за изпълнението на целите на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2021 година (публ. 07.04.2022 г.)


Отчет за дейностите в Министерството на образованието и науката за периода 12 май – 16 септември 2021 г. (публ. 21.09.2021 г.)

Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (публ. 23.02.2021 г.)

Отчет за изпълнението на целите на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2020 г. (публ. 23.02.2021 г.)


Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2020 г. (публ.17.03.2020 г.)

Отчет за изпълнението на целите на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2019 г. (публ.17.03.2020 г.)


Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

Отчет на целите на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2018 г.


Цели на администрацията на Министерство на образованието и науката за 2018 г.

Отчет на администрацията на Министерство на образованието и науката за 2017 г.


Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2017 г.

Отчет на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2016 г.

Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2016 г.

Отчет на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2015 г.

Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2015 година

Отчет на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2014 година

Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2014 година

Отчет на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2013 година

Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за периода м.юли – м. декември 2013 година

Цели на администрацията на Министерството на образованието, младежта и науката за 2012 година

Отчет за изпълнение на целите на Министерството на образованието, младежта и науката за 2011 г.

Цели на администрацията на Министерството на образованието, младежта и науката за 2011 г.

Отчет за изпълнение на целите на Министерството на образованието, младежта и науката за 2010 г.

Цели на администрацията на Министерството на образованието, младежта и науката за 2010 г.

Отчет за изпълнение на целите на Министерството на образованието, младежта и науката за 2009 г.

Ежегодни цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2009 г.

Отчет за изпълнението на целите на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2008 г.

Стратегически цели на администрацията за 2008 г.

Отчет за изпълнението на утвърдени стратегически цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2007 г.

GoTop