Руски език

Държавни зрелостни изпити по руски език

Сесия

Втори задължителен ДЗИ
Профилирана подготовка
ДЗИ по желание
ООП /ПП
май 2023 г.
август 2023 г.
май 2022 г.
август 2022 г.

Сесия

Втори задължителен ДЗИ ДЗИ по желание

май 2021 г.

август 2021 г.

юни 2020 г.

август-септември 2020 г.
май-юни 2019 г.
август-септември 2019 г.
май-юни 2018 г.
август-септември 2018 г.
май-юни 2017 г.
август-септември 2017 г.
май-юни 2016 г.
август-септември 2016 г.

Изпитни материали за ДЗИ по МОДУЛИ от септемврийска сесия 2016 г.


Сесия

Втори задължителен ДЗИ

ДЗИ по желание

май-юни 2015 г.

август-септември 2015 г.
май-юни 2014 г.
август-септември 2014 г. –––––––––––
май-юни 2013 г.
август-септември 2013 г. –––––––––––
май-юни 2012 г.
август-септември 2012 г.
май-юни 2011 г.
август-септември 2011 г.
май-юни 2010 г.
август-септември 2010 г.
май-юни 2009 г.
август-септември 2009 г.
май-юни 2008 г.
август-септември 2008 г.
пробна 2007 г.

примерни изпитни
материали 2007 г.

GoTop