НВО за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език

Национално външно оценяване за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2016/2017 година

Тест и верни отговори за:


Национално външно оценяване за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2015/2016 година

Тест и верни отговори за:


Национално външно оценяване за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2014/2015 година

Тест и верни отговори за:


Национално външно оценяване за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2013/2014 година

Тест и верни отговори за:


Национално външно оценяване за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2012/2013 година

Тест и верни отговори за:


Национално външно оценяване за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2011/2012 година

Тест и верни отговори за:


Национално външно оценяване за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2010/2011 година

Тест и верни отговори за:


Национално външно оценяване за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2009/2010 година

Тест и верни отговори за:


Национално външно оценяване за VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2008/2009 година

Тест и верни отговори за:

GoTop