Решения на Комисията по академична етика

Решения на Комисията по академична етика на извършените проверки съгласно чл. 30а, ал. 1 на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 29.03.2023 г. (публ. 25.03.2024 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 08.01.2024 г. (публ. 21.03.2024 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 09.07.2021 г. (публ. 21.03.2024 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 06.11.2023 г., допълнен на 28.11.2023 г. и 12.02.2024 г. (публ. 20.03.2024 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 23.11.2023 г. (публ. 06.03.2024 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 06.11.2023 г. (публ. 06.03.2024 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 19.10.2023 г. (публ. 28.02.2024 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 30.11.2023 г. (публ. 28.02.2024 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 30.11.2023 г. (публ. 07.02.2024 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 19.10.2023 г. (публ. 06.02.2024 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 10.07.2023 г. (публ. 04.01.2024 г.)


Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 08.08.2023 г. (публ. 19.12.2023 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 10.07.2023 г. (публ. 18.10.2023 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 13.06.2023 г. (публ. 18.10.2023 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 17.05.2023 г. (публ. 03.10.2023 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 15.05.2023 г. (публ. 03.10.2023 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 04.04.2023 г. (публ. 10.08.2023 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 04.04.2023 г. (публ. 10.08.2023 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 18.07.2022 г. (публ. 22.06.2023 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 08.08.2022 г. (публ. 29.05.2023 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 12.12.2022 г. (публ. 31.03.2023 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 22.11.2022 г. (публ. 21.03.2023 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 15.04.2022 г. (публ. 26.01.2023 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 23.09.2022 г. (публ. 24.01.2023 г.)


Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 29.04.2022 г. и допълнен на 03.05.2022 г. (публ. 24.11.2022 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 08.02.2022 г. (публ. 18.11.2022 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 28.04.2022 г. (публ. 15.11.2022 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 05.05.2022 г. (публ. 14.11.2022 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 07.04.2022 г. (публ. 11.11.2022 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 05.04.2022 г. (публ. 21.07.2022 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 01.03.2022 г. (публ. 19.07.2022 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 05.05.2022 г. (публ. 05.07.2022 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 16.02.2021 г. (публ. 24.06.2022 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 05.11.2020 г. (публ. 08.06.2022 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 24.11.2021 г. (публ. 03.06.2022 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 08.02.2022 г. (публ. 18.05.2022 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 08.12.2021 г. (публ. 24.03.2022 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 27.04.2021 г. (публ. 24.03.2022 г.)

Доклад от Комисията по академична етика за извършена проверка относно процедура за заемане на академичната длъжност „професор“, ПН 9.1. „Национална сигурност“ (публ. 24.03.2022 г.)

Доклад от Комисията по академична етика за извършена проверка относно придобиване на научната степен „доктор на науките“ в професионално направление (ПН) 3.8. „Икономика“ (публ. 24.03.2022 г.)

Доклад от Комисията по академична етика за извършена проверка относно придобиване на образователната и научна степен (ОНС) „доктор“ в професионално направление (ПН) 3.8. „Икономика“ (публ. 24.03.2022 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 11.10.2021 г. (публ. 10.03.2022 г.)


Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 26.05.2021 г. (публ. 22.12.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 15.07.2021 г. (публ. 08.10.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 18.09.2020 г. (публ. 24.09.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика в изпълнение на Определение № 2148 от 25.03.2021 г. на Административния съд – София-град (публ. 02.09.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 15.03.2021 г. (публ. 12.08.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 30.11.2020 г. (публ. 23.07.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 20.04.2021 г. (публ. 23.07.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 26.03.2021 г. (публ. 19.07.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 17.11.2020 г. (публ. 20.04.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 01.07.2020 г. (публ. 20.04.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 14.08.2020 г. (публ. 17.03.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 21.10.2020 г., допълнен на 22.10.2020 г. (публ. 16.02.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 17.09.2020 г. (публ. 16.02.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 09.09.2020 г. (публ. 16.02.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 17.08.2020 г., допълнен на 28.08.2020 г., 13.10.2020 г. и 30.10.2020 г. (публ. 16.02.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 04.09.2020 г. (публ. 08.01.2021 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 03.08.2020 г. (публ. 08.01.2021 г.)


Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 28.08.2020 г. (публ. 08.12.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 22.04.2020 г. (публ. 23.09.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 14.11.2019 г. (публ. 23.09.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 21.07.2020 г. (публ. 10.09.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 07.05.2020 г. (публ. 10.09.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 14.04.2020 г. (публ. 10.09.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 24.01.2020 г. (публ. 24.03.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 24.01.2020 г. (публ. 24.03.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 22.01.2020 г. (публ. 24.03.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 20.01.2020 г. (публ. 04.03.2020 г.)


Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 05.12.2019 г. (публ.24.01.2020 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 07.11.2019 г. (публ. 31.12.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 21.10.2019 г. (публ. 31.12.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнали, постъпили на 25.06.2019 г., 28.06.2019 г. и 16.09.2019 г. (публ. 31.12.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 19.03.2019 г. (публ. 26.11.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 26.09.2019 г. (публ. 07.11.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 19.09.2019 г. (публ. 07.11.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 17.09.2019 г. (публ. 05.11.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 02.09.2019 г. (публ. 11.10.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 26.08.2019 г. (публ. 11.10.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 20.08.2019 г. (публ. 11.10.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 31.07.2019 г. (публ. 12.09.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 03.07.2019 г. (публ. 12.09.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 18.06.2019 г. (публ. 30.08.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнали, постъпили на 10.07.2019 г. (публ. 27.08.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 01.07.2019 г. (публ. 27.08.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 01.07.2019 г. (публ. 17.07.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 13.06.2019 г. (публ. 17.07.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 03.06.2019 г. (публ. 17.07.2019 г.)

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 07.05.2019 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 21.05.2019 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнали, постъпили на 15.05.2019 г. и 17.05.2019 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 19.03.2019 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 12.03.2019 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 21.02.2019 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 05.02.2019 г.


Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 20.12.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 21.12.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 07.12.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 11.12.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 20.11.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 13.11.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 22.10.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно сигнал, постъпил на 25.09.2018 г.

Доклад от Комисията по академична етика относно проверка, образувана на 28.09.2018 г.

GoTop